Các bước thực hiện đối với GÓI 1- GÓI 2 – GÓI 3 – chính sách hoàn tiền :

BƯỚC 1 : ( 1 NGÀY )

BƯỚC 2 : ( 1-3 NGÀY DỰNG KHUNG + KHÁCH HÀNG DUYỆT )

BƯỚC 3: ( 1-3 NGÀY VIẾT NỘI DUNG + BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ KHÁCH TỪ THỨ 2 – THỨ 7 HÀNG TUẦN )

Những trường hợp hoàn tiền  :

Những trường hợp không hoàn tiền : 

Trường hợp bảo hành website :