Cách bắt đầu một blog: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z

Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Trang chủ » Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế
Tên miền .VN Đăng ký và Duy trì năm đầu Duy trì năm tiếp theo Chuyển tên miền về iNET
.vn

670,000 ₫

450,000 ₫
460,000 ₫
Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | .ai.vn

570,000 ₫

350,000 ₫
360,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .ac.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn

370,000 ₫

150,000 ₫
210,000 ₫
.info.vn | .pro.vn | .id.vn

170,000 ₫

60,000 ₫
105,000 ₫
.name.vn | .io.vn
52,000 ₫
42,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt
52,000 ₫
42,000 ₫
.vn có 1 ký tự
40,320,000 ₫
40,110,000 ₫
.vn có 2 ký tự
10,320,000 ₫
10,110,000 ₫

Tên miền quốc tế

Tên miền

Đăng ký và Duy trì năm đầu

(Chưa bao gồm VAT)

Duy trì năm tiếp theo

(Chưa bao gồm VAT)

Chuyển về iNET 

(Chưa bao gồm VAT)

320,000 ₫

229,000 ₫
335,000 ₫
335,000 ₫

860,000 ₫

39,000 ₫
870,000 ₫
850,000 ₫

860,000 ₫

39,000 ₫
870,000 ₫
850,000 ₫

769,000 ₫

39,000 ₫
789,000 ₫
749,000 ₫

1,370,000 ₫

109,000 ₫
1,380,000 ₫
1,360,000 ₫

1,279,000 ₫

39,000 ₫
1,299,000 ₫
1,259,000 ₫

330,000 ₫

317,000 ₫
330,000 ₫
330,000 ₫

340,000 ₫

59,000 ₫
350,000 ₫
330,000 ₫

299,000 ₫

29,000 ₫
299,000 ₫
149,000 ₫

680,000 ₫

39,000 ₫
690,000 ₫
670,000 ₫

680,000 ₫

39,000 ₫
690,000 ₫
670,000 ₫

2,220,000 ₫

140,000 ₫
2,240,000 ₫
2,200,000 ₫

1,670,000 ₫

140,000 ₫
1,690,000 ₫
1,650,000 ₫
327,000 ₫
337,000 ₫
317,000 ₫
560,000 ₫
780,000 ₫
540,000 ₫
490,000 ₫
499,000 ₫
470,000 ₫
999,000 ₫
1,020,000 ₫
1,000,000 ₫
329,000 ₫
370,000 ₫
329,000 ₫
370,000 ₫
390,000 ₫
350,000 ₫
540,000 ₫
650,000 ₫
540,000 ₫
649,000 ₫
659,000 ₫
629,000 ₫
1,299,000 ₫
1,309,000 ₫
1,290,000 ₫
320,000 ₫
340,000 ₫
300,000 ₫
530,000 ₫
550,000 ₫
510,000 ₫
1,150,000 ₫
1,170,000 ₫
1,130,000 ₫
530,000 ₫
550,000 ₫
510,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
330,000 ₫
350,000 ₫
310,000 ₫
850,000 ₫
870,000 ₫
830,000 ₫
680,000 ₫
700,000 ₫
660,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
850,000 ₫
870,000 ₫
830,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
1,199,000 ₫
1,219,000 ₫
1,200,000 ₫
1,020,000 ₫
1,040,000 ₫
1,000,000 ₫
209,000 ₫
219,000 ₫
189,000 ₫
1,800,000 ₫
1,820,000 ₫
1,780,000 ₫
490,000 ₫
510,000 ₫
470,000 ₫
640,000 ₫
660,000 ₫
620,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
510,000 ₫
530,000 ₫
490,000 ₫
610,000 ₫
630,000 ₫
590,000 ₫
350,000 ₫
370,000 ₫
330,000 ₫
670,000 ₫
690,000 ₫
650,000 ₫
2,620,000 ₫
2,640,000 ₫
2,600,000 ₫
560,000 ₫
580,000 ₫
540,000 ₫
400,000 ₫
420,000 ₫
380,000 ₫
1,530,000 ₫
1,550,000 ₫
1,510,000 ₫
620,000 ₫
630,000 ₫
610,000 ₫
300,000 ₫
320,000 ₫
280,000 ₫
300,000 ₫
320,000 ₫
280,000 ₫
1,530,000 ₫
1,550,000 ₫
1,510,000 ₫
920,000 ₫
940,000 ₫
900,000 ₫
950,000 ₫
970,000 ₫
930,000 ₫
640,000 ₫
660,000 ₫
620,000 ₫
850,000 ₫
870,000 ₫
830,000 ₫
1,980,000 ₫
2,000,000 ₫
1,960,000 ₫
570,000 ₫
590,000 ₫
550,000 ₫
570,000 ₫
590,000 ₫
550,000 ₫
670,000 ₫
690,000 ₫
670,000 ₫
500,000 ₫
520,000 ₫
480,000 ₫
500,000 ₫
520,000 ₫
480,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
1,530,000 ₫
1,550,000 ₫
1,510,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
670,000 ₫
690,000 ₫
650,000 ₫
570,000 ₫
590,000 ₫
550,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
570,000 ₫
590,000 ₫
550,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
2,910,000 ₫
2,930,000 ₫
2,890,000 ₫
670,000 ₫
690,000 ₫
650,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫