Dự án thiết kế website vhp.org
Dự án thiết kế website ketoannta.vn chuyên nghiệp và độc đáo
Dự án thiết kế website vhp.org
Dự án thiết kế website vhp.org.vn thu hút khách hàng
13
Dự án thiết kế website dccorp.vn độc đáo chuyên nghiệp 
7
Dự án thiết kế website minhthuy.net góc nhìn độc đáo
Dự án thiết kế website onereal
Dự án thiết kế website onereal.vn hiện đại và tiện nghi
Dự án thiết kế website nhuatoanhung
Dự án thiết kế website nhuatoanhung.vn đổi mới sáng tạo
Dự án thiết kế website vhp.org
Dự án thiết kế website ketoannta.vn chuyên nghiệp và độc đáo
Kế toán Nhất Tâm – Giải pháp cho doanh nghiệp Nhất...
Read More

Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Trang chủ » Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế
Tên miền .VN Đăng ký và Duy trì năm đầu Duy trì năm tiếp theo Chuyển tên miền về iNET
.vn

670,000 ₫

450,000 ₫
460,000 ₫
Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | .ai.vn

570,000 ₫

350,000 ₫
360,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .ac.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn

370,000 ₫

150,000 ₫
210,000 ₫
.info.vn | .pro.vn | .id.vn

170,000 ₫

60,000 ₫
105,000 ₫
.name.vn | .io.vn
52,000 ₫
42,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt
52,000 ₫
42,000 ₫
.vn có 1 ký tự
40,320,000 ₫
40,110,000 ₫
.vn có 2 ký tự
10,320,000 ₫
10,110,000 ₫

Tên miền quốc tế

Tên miền

Đăng ký và Duy trì năm đầu

(Chưa bao gồm VAT)

Duy trì năm tiếp theo

(Chưa bao gồm VAT)

Chuyển về iNET 

(Chưa bao gồm VAT)

320,000 ₫

229,000 ₫
335,000 ₫
335,000 ₫

860,000 ₫

39,000 ₫
870,000 ₫
850,000 ₫

860,000 ₫

39,000 ₫
870,000 ₫
850,000 ₫

769,000 ₫

39,000 ₫
789,000 ₫
749,000 ₫

1,370,000 ₫

109,000 ₫
1,380,000 ₫
1,360,000 ₫

1,279,000 ₫

39,000 ₫
1,299,000 ₫
1,259,000 ₫

330,000 ₫

317,000 ₫
330,000 ₫
330,000 ₫

340,000 ₫

59,000 ₫
350,000 ₫
330,000 ₫

299,000 ₫

29,000 ₫
299,000 ₫
149,000 ₫

680,000 ₫

39,000 ₫
690,000 ₫
670,000 ₫

680,000 ₫

39,000 ₫
690,000 ₫
670,000 ₫

2,220,000 ₫

140,000 ₫
2,240,000 ₫
2,200,000 ₫

1,670,000 ₫

140,000 ₫
1,690,000 ₫
1,650,000 ₫
327,000 ₫
337,000 ₫
317,000 ₫
560,000 ₫
780,000 ₫
540,000 ₫
490,000 ₫
499,000 ₫
470,000 ₫
999,000 ₫
1,020,000 ₫
1,000,000 ₫
329,000 ₫
370,000 ₫
329,000 ₫
370,000 ₫
390,000 ₫
350,000 ₫
540,000 ₫
650,000 ₫
540,000 ₫
649,000 ₫
659,000 ₫
629,000 ₫
1,299,000 ₫
1,309,000 ₫
1,290,000 ₫
320,000 ₫
340,000 ₫
300,000 ₫
530,000 ₫
550,000 ₫
510,000 ₫
1,150,000 ₫
1,170,000 ₫
1,130,000 ₫
530,000 ₫
550,000 ₫
510,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
330,000 ₫
350,000 ₫
310,000 ₫
850,000 ₫
870,000 ₫
830,000 ₫
680,000 ₫
700,000 ₫
660,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
850,000 ₫
870,000 ₫
830,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
1,199,000 ₫
1,219,000 ₫
1,200,000 ₫
1,020,000 ₫
1,040,000 ₫
1,000,000 ₫
209,000 ₫
219,000 ₫
189,000 ₫
1,800,000 ₫
1,820,000 ₫
1,780,000 ₫
490,000 ₫
510,000 ₫
470,000 ₫
640,000 ₫
660,000 ₫
620,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
510,000 ₫
530,000 ₫
490,000 ₫
610,000 ₫
630,000 ₫
590,000 ₫
350,000 ₫
370,000 ₫
330,000 ₫
670,000 ₫
690,000 ₫
650,000 ₫
2,620,000 ₫
2,640,000 ₫
2,600,000 ₫
560,000 ₫
580,000 ₫
540,000 ₫
400,000 ₫
420,000 ₫
380,000 ₫
1,530,000 ₫
1,550,000 ₫
1,510,000 ₫
620,000 ₫
630,000 ₫
610,000 ₫
300,000 ₫
320,000 ₫
280,000 ₫
300,000 ₫
320,000 ₫
280,000 ₫
1,530,000 ₫
1,550,000 ₫
1,510,000 ₫
920,000 ₫
940,000 ₫
900,000 ₫
950,000 ₫
970,000 ₫
930,000 ₫
640,000 ₫
660,000 ₫
620,000 ₫
850,000 ₫
870,000 ₫
830,000 ₫
1,980,000 ₫
2,000,000 ₫
1,960,000 ₫
570,000 ₫
590,000 ₫
550,000 ₫
570,000 ₫
590,000 ₫
550,000 ₫
670,000 ₫
690,000 ₫
670,000 ₫
500,000 ₫
520,000 ₫
480,000 ₫
500,000 ₫
520,000 ₫
480,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
1,530,000 ₫
1,550,000 ₫
1,510,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
670,000 ₫
690,000 ₫
650,000 ₫
570,000 ₫
590,000 ₫
550,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
570,000 ₫
590,000 ₫
550,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
2,910,000 ₫
2,930,000 ₫
2,890,000 ₫
670,000 ₫
690,000 ₫
650,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫
780,000 ₫
800,000 ₫
760,000 ₫